Atık Su Arıtma
Paylaş:

Atık Su Arıtma

Evsel ve endüstriyel olarak iki ana başlıkta toplanan atık su arıtımı, kirli suyun deşarj edildiği ortamın fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek için uygulanan fiziksel kimyasal ve biyolojik işlemlerin tamamını kapsar.

Evsel ve endüstriyel olarak iki ana başlıkta toplanan atık su arıtımı, kirli suyun deşarj edildiği ortamın fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek için uygulanan fiziksel kimyasal ve biyolojik işlemlerin tamamını kapsar.

Atık su arıtma prosesinde ilk işlem kaba atıkların, askıda katı maddelerin uzaklaştırılması işlemini kapsar ve fiziksel yöntemler kullanılır. Farklı boyutlarda ızgaralar kullanılarak süzdürme işlemi yapılmış olur.  Çöktürme, yüzdürme, filtrasyon gibi işlemler uygulanarak atık su arıtma prosesinin fiziksel ayırması tamamlanmış olur.

Atık su arıtma olayında fiziksel yöntemlerden sonra organik maddelerin sudan uzaklaştırılmasını sağlayan kimyasal ve biyolojik arıtma basamağı başlar. Kimyasal arıtmanın amacı suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çökelerek sudan ayrılabilir forma dönüşmesini sağlamaktır. 

Atık su arıtma işleminde son basamak ise biyolojik artıma yöntemleridir. Biyolojik arıtmada amaç parçalanabilir kirliliklerin mikroorganizmalar yardımıyla atık sudan uzaklaştırılmasıdır. Mikroorganizmalar bu atıkları besin ve enerji kaynağı olarak kullanırlar ve gaz ya da sıvı olarak uzaklaşabilen maddelere dönüştürürler. Bu işlem de aerobik ve anaerobik olarak ayrılır.

Atık su Arıtma , temel yaşam kaynağımız olan suyun geri dönüşümüne imakan sağladığından hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Suya önem veren Pekcan Arıtma, İzmir’de evsel atık su arıtma konusunda hizmet vermektedir. Deneyimli ve işinde uzman kadrosuyla Pekcan Havuz ve Pekcan Arıtma olarak paralel çalışan öncü firma size havuz ve spa konusunda da yol gösterecektir.