Havuz Kimyasalları
Paylaş:

Havuz Kimyasalları

Havuz arıtma işleminin en önemli basamağı olan dezenfeksiyon, havuz kimyasalları ile sağlanır. Gözle görülemeyen vücut salgıları, vücut atıkları, mikroorganizmalar gibi kirlilikleri uzaklaştıran dezenfeksiyon işleminde havuz kimyasallarının kullanım oranı da sağlık açısından oldukça önemlidir.

Havuz arıtma işleminin en önemli basamağı olan dezenfeksiyon, havuz kimyasalları ile sağlanır. Gözle görülemeyen vücut salgıları, vücut atıkları, mikroorganizmalar gibi kirlilikleri uzaklaştıran dezenfeksiyon işleminde havuz kimyasallarının kullanım oranı da sağlık açısından oldukça önemlidir. Dezenfeksiyonda kullanılan havuz kimyasalları içinde en önemlisi klordur. Klor granül veya sıvı formda olabilir ve uzun süreli kullanımlarda havuz suyuna eklenen klorun oranı önemlidir. Sıvı klor ve granül klor arasında bazı kullanım farklılıkları mevcuttur. Sıvı klorun güneş ışınları ile havuz suyu içinde kaybolma süresi toz klordan daha düşüktür. Dezenfeksiyonun etkin olması için havuz kimyasalları içinde stabilizatör içermeyen klor kullanılmalıdır.

Havuz kimyasallarını havuz suyunda dengede tutmak için su analizlerine bağlı olarak havuz kimyasalları ilavesi gerekebilir. Havuz kimyasalları arasındaki denge hem hijyen açısından hem suyun berraklığı açısından önemlidir. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu parametrelere göre havuz suyu içeriği denegede tutulmak istendiğinde havuz suyunun kimyasal testi yapılmalıdır. Kimyasal analizlerin sonucuna göre gerekli havuz kimyasalları uygun oranlarda ilave edilir.

Bu noktada, kullanılacak havuz kimyasalları Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.  Havuzlarda kullanılan havuz kimyasalları genel olarak şöyle sıralanabilir.

pH düşürücü

pH yükseltici

Dezenfektan

Yosun Öldürücüler

Toplam alkalinite

Kalsiyum sertliği

Stabilizatör (siyanürik asit)

Çöktürücüler

Topaklayıcı-parlatıcı

Kreç Önleyici

Havuz kimyasalları farklı görevlere sahiptr ve her biri sağlıklı havuz suyu içeriği için gereklidir. Sağlığınızı ihmal etmeyin, ettirmeyin. Test kitleri ile havuz kimyasalları oranları tespit edip standart değerlerden farklı olmasını engelleyin… İhtiyacınız olan havuz kimyasalları için, www.pekcan.com.tr önerimizdir.