Havuz Yapımında Kategorilendirme
Paylaş:

Havuz Yapımında Kategorilendirme

Kullanım alanına bağlı olarak dekoratif özelliklerde veya tesisin ihtiyacına göre yapılan havuz modelleri, sınıflandırılarak imal edilmektedir. Proje aşamasından kullanıma açılmasına dek, her aşamada ince hesaplamalarla gerçekleştirilen havuz yapımı, temel olarak açık ve kapalı olarak sınıflandırılır. Özel alanlarda kullanıldığı gibi ortak alanlar, kamuya açık alanlar gibi pek çok alanda farklı projeler ve özelliklerle havuz yapılmaktadır.

Kullanım alanına bağlı olarak dekoratif özelliklerde veya tesisin ihtiyacına göre yapılan havuz modelleri, sınıflandırılarak imal edilmektedir. Proje aşamasından kullanıma açılmasına dek, her aşamada ince hesaplamalarla gerçekleştirilen havuz yapımı, temel olarak açık ve kapalı olarak sınıflandırılır. Özel alanlarda kullanıldığı gibi ortak alanlar, kamuya açık alanlar gibi pek çok alanda farklı projeler ve özelliklerle havuz yapılmaktadır.

Havuz kullanımı baz alınarak, istenilen alana istenilen büyüklük ve özellikte havuz yapılması için öncelikle sınıflandırılması gereklidir. Mimari olarak havuzlar; yapılarına göre, kullanım çevresine göre, kullanım amacına göre, havuz çanağı konumuna göre, taşma sistemine, su cinsine, beslenme sistemine göre ve dezenfeksiyon sistemlerine göre inşa edilmektedir.

 
Yapı ve Çevreye Göre Havuzlar
 
En temel kategorilendirme olan yapılarına göre havuz yapımı, 3 farklı seçenekle sınıflandırılır. İnşa edilen alan ve etkinliğe göre; Açık, kapalı veya üzeri kapatılabilen fonksiyonel havuzlar olarak sınıflandırılır. Özel arazi, özel alan, kamusal alan, ticari veya turizm alanları gibi kullanılacak alana göre inşa edilen havuz türlerinde, iki temel kategori bulunur. Havuz çevresi yahut çevreye göre havuzlar; özel yüzme havuzları ile umumi yüzme havuzları olarak adlandırılır.
 
Amacına Göre Havuz Türleri

Havuz malzemeleri ve projeleri, havuzun hangi amaca yönelik yapıldığıyla alakalıdır. Çizim aşamasından kullanım aşamasına dek, inşa edilecek alandaki kullanım amacına göre havuzlar kategori edilir. Kullanım amaçlarına göre havuz çeşitleri şu şekildedir;
-Yarışma Havuzu
-Antrenman Havuzu
-Çırpınma Havuzu
-Çocuk Havuzu
-Soğuk Su Havuzu
-Eğlence Havuzu
-Masaj ve Terapi Havuzu
-Su Oyunları ve Dalga Havuzu
-Kaplıca
-Hareket Havuzu olarak sınıflandırılır ve amacına uygun inşa edilir.

Havuz dekorasyonu tamamen işletmenin istediği özellikler ve havuzun amacına göre yapılır. Yalıtım malzemelerinden, süs ve aksesuarlara dek, havuz boya malzemelerinden üst, yan ve iç dekor malzemelerine dek her bir aşama, amacına göre sınıflandırılan türler baz alınarak yapılır. Havuz çevresi taşma sistemine göre; skimmerli ve taşmalı olarak sınıflandırılmaktadır.
Suyun Cinsine ve Beslenmesine Göre Havuzlar
Yüzme havuzlarının inşasında kullanılan havuz malzemeleri, kullanılacak suyun cinsine ve havuz beslenme sistemi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Genellikle tatil beldelerinde yapılan deniz suyu yüzme havuzları, özelliklerine göre proje edilir. Bulundurulan su cinsine göre yüzme havuzlar temel olarak; tatlı su ve deniz suyu havuzları olarak iki çeşittir.
Beslenme sistemlerine göre yapılan havuz dekorasyonu; dipten veya yandan olarak iki şekilde adlandırılır. Tabandan veya duvardan beslemeli olarak nitelendirilen yüzme havuzları, kullanılacak alana ve alan özelliklerine göre projelendirilerek, inşa edilir.
 
Dezenfeksiyon ve Çanak Özellikleri
 
Havuz kullanımı ve temel özellikleri, yüzme havuzunun çanağı ve çanağın konumuna göre kategori edilir. Çanağın konumuna göre yüzme havuzları;

-Hafriyatsız yüzme havuzu
-Hafriyatlı yüzme havuzları
olarak toprak üzerinde veya içine hafredilerek yapılır.
Otel, eğitim veya sağlık merkezi, spor veya turizm tesisi gibi alanlarda dezenfeksiyon sistemine göre yapılan havuzlar;
-Kimyasal arındırma havuzları
-Dozajlı kimyasal dozlama hazvuzları
-Otomatik kimyasal dozlama havuzları
-Klorinatör ve brominatör cihaz dezenfeksiyonları
-Elektrofizik sistem havuzları
-Ultraviyole dezenfektan havuzları olarak sınıflandırılır.