Havuzun Tarihçesi
Paylaş:

Havuzun Tarihçesi

Yüzme havuzlarının geçmişi Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar gitmektedir. O dönemde ki yüzme sporu daha çok savaş amaçlı bir durumdu. Su kültürü eski dönemlerden beri insanların ilgisini çekmiştir. Su kültürüne ait en iyi yapı örnekleri Ege uygarlıklarında mevcuttur.
Yüzme havuzlarının geçmişi Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar gitmektedir. O dönemde ki yüzme sporu daha çok savaş amaçlı bir durumdu. Su kültürü eski dönemlerden beri insanların ilgisini çekmiştir. Su kültürüne ait en iyi yapı örnekleri Ege uygarlıklarında mevcuttur. Kronos ve Phoitos saraylarında geliştirilmiş olan yüksek kalite standartları ve tasarım ölçütleriyle Roma'da toplu kullanılan yüzme havuzları ve banyoların yapımı büyük ustalık gösterir. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra önemini yitirmeye başlasa da suyun recreative amaçlarla kullanımı yüzyıllarca devam etmiştir. Türk Hamamı olarak isim yapmış bu yapılar, özgün yapı biçiminin ve kültürünün gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Avrupa havuz konusunda 19. yüzyılda gelişme kaydetmeye başlamıştır.
Bu durumun etkili olmasında Doğu'da ve dünyanın pek çok yerinde sömürge kurmuş olmaları etkili olmuştur. Avrupalılar sömürge kurdukları yerlerdeki banyo ve yüzme havuzu kültürlerini benimsemiş ve kendi ülkelerine taşımışlardır. Böylece İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da yüzme havuzları hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. 1860'lı yıllarda ise bu kültür Amerika'ya sıçramış ve orda da uygulanmaya başlamıştır. 1920-1930 arası Amerika'da yüzme havuzlarının en yoğun yapıldığı dönemdir.
 
İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği dönemde bu yoğunluk giderek azalmış ve 1950'lerde tekrardan yükselişe geçmiştir. 1950'lerden günümüe kadar süregelen zaman diliminde özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bir çok ülkede yüzme havuzu yapımında sürekli bir artış yaşanmış ve bu alan başlı başına büyük bir pazar oluşturmuştur. Resmi anlamda ilk yüzme yarışları 1837'de İngiltere'de yapılmıştır. 1882'de sonra da Avrupa'nın pek çok ülkesinde Yüzme Federasyonları kurulmuştur.

Hintlilerin M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan su kültürleri daha çok dini amaçlarla oluşturulmuştur. Çin ve Japonya'da ki toplu banyolar yaşam kültürünün bir parçasıdır. Ayrıca Japonya'da okullarda yüzme eğitimi zorunlu kılınmış, İmparatorluk fermanı yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Rusya'da ki buhar banyoları ve soğuk nehirde yüzme durumu eski çağlardan beri süregelmiş bir davranıştır.