İzmir Atık Su Arıtma
Paylaş:

İzmir Atık Su Arıtma

Hava , toprak, su gibi doğal kaynaklarımız gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde kirlenmektedir. Temel yaşam kaynağımız olan suyun geri dönüşümü ahyati önem taşımaktadır. Evsel ya da endüstriyel amaçla kullanılan suyun boşa akıp gitmemsi için atık su arıtma sistemleri çözüm olmuştur.

Hava , toprak, su gibi doğal kaynaklarımız gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde kirlenmektedir. Temel yaşam kaynağımız olan suyun geri dönüşümü ahyati önem taşımaktadır. Evsel ya da endüstriyel amaçla kullanılan suyun boşa akıp gitmemsi için atık su arıtma sistemleri çözüm olmuştur. İzmir atık su arıtma firmalarından Pekcan Havuz Arıtma, teknolojinin geri dönüşüme kazandırdığı tüm imkanlardan faydalanmaktadır. Pekcan Havuz Arıtma, atık su arıtma sistemleri kullanarak atık suların tekarar kullanımına olanak sağlıyor. Bahçe sulama gibi aktivitelerde kullanılan geri dönüşümü sağlanan su hem su tasarrufu sağlar hemde atık suyun atıldığı ortamı kirletmesini önlemiş olur.

İzmir atık su arıtma işlemi gene olarak üç şekilde gerçekleşir.

·         Fiziksel atık su arıtma,  mekanik işlemlerle gerçekleşen arıtma fiziksel olarak atık suyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılması işlemidir.

·         Kimyasal atık su arıtma, atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticilerin çökeltimesi işlemidir. 

·         Biyolojik atık su arıtma, evsel veya endüstriyel atık suların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

İzmir atık su arıtım firması "Pekcan Havuz Arıtma; özellikle evsel atık sularda arıtma işlemi gerçekleştirir. Pekcan Arıtma tesislerine düzenli oalrak danışma servis ve işletme desteği vermektedir.