Atık Su Arıtma

Gelişen teknoloji insanlık yararına olmakla beraber doğal kaynaklar sorumsuzca tüketilmektedir. Hava, toprak, su gibi doğal kaynakların uygun kullanımı ve kaynakların kirletici etkilerden korunması gerekmektedir. Şirketimiz atık su arıtma sistemleri kullanarak hem atık suların tekrar bahçe sulama vb. şekilde kullanımına imkan vererek su tasarrufu sağlamakta hem de atık suların atılacağı alıcı ortamların kirletilmesini engellemektedir.

Atık su yönetimi çevrenin korunmasının kalbindedir, çünkü bu sistem değerli nehirlerimizin, göllerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemeye çalışır. Doğru bir şekilde planlandığında ve uygulandığında, modern atık su arıtımı sürdürülebilir kalkınma, kaynak verimliliği ve temiz teknolojinin somut bir örneğidir.

Birçok bölge su kıtlığı ile karşı karşıyadır. Su ile ilgili sorunların kentsel ve bölgesel planlama üzerinde büyük etkileri vardır. Toplumların, büyüyen şehirler için temiz su sağlaması, şehirlerin ve endüstrilerin atık sularının mikro-kirleticiler ile mikroplastikler açısından insan ihtiyaçlarını ve mevzuatı karşılayarak etkin bir şekilde ele alınmasını sağlaması gerekir. Dünyanın karşı karşıya olduğu su kıtlığı, mevzuatı ve kamuoyunu, yoğun su endüstrileri ile su tüketimini daha da azaltmaya ve atık su arıtma kalitesini iyileştirmeye zorlayacaktır. Günümüzde gerçekleşen dijitalleşme ve akıllı su teknolojisi tüm su sektörüne yeni fırsatlar sunmaktadır.

PEKCAN havuz olarak, iklim değişikliğinin suyumuzdaki etkisini görüyor ve hissediyoruz. Müşterilerimize su temini, atık su arıtma ve atık yönetimi ile su yolları, yağmur suyu ve taşkın yönetimi konularında birinci sınıf mühendislik, teknik ve yönetim danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. İster yeni projeler uygulama konusunda güvenilir bir ortağa ihtiyacınız olsun, ister hizmetlerinizi işletmek için destek olsun, hizmetiniz için hazır pek çok uzmanımız var. İster bireysel bir işlem zorluğu, ister büyük ölçekli fabrika yatırımı konusunda yardıma ihtiyacınız olsun, ön çalışmalardan operasyonel desteğe kadar tüm yaşam döngüsü boyunca size yardımcı olabiliriz. Mühendislik, inşaat yönetimi, işletme ve bakım optimizasyonu ve risk yönetimi uzmanlığımız hizmetinizdedir.

Yılların deneyim ve birikimine sahip olan PEKCAN havuz, su arıtma tesisleri ve proseslerini geliştirir ve optimize eder.  Firmamız atık su arıtımı sistemlerini geliştirirken, uygun teknolojiyi seçmek için ekonomik etkiyi ve ekolojik gereksinimleri dikkate almanıza yardımcı olan bağımsız danışmanlar olarak hareket etmektedir. Pekcan havuz olarak, atık su arıtma tesislerinin tasarım ve inşaat denetiminde aktif olarak yer alıyoruz. Tesislerin tasarımında, yüksek performanslı kompakt tesisler için yeşil teknikler ve membran teknolojisi de dahil olmak üzere tüm ilgili teknolojileri aklımızda tutuyoruz. Tasarım, alan denetimi, atık hava arıtımı, işletim ve enerji optimizasyonu, servis ve kullanım talimatlarının hazırlanması, proses ve tesis tasarımı sırasında yardım sunan firmamız; su, atık su ve çamur değer zincirinin tamamına hakim bir firmadır.  Firmamızda görevli uzmanlarımız montaj işlemleri sonrasında, tesisi çalıştırmakla yükümlü personele işletmeyle ve tesisle ilgili eğitimler vermektedir. Bu eğitimlerin temel amacı, kurulmuş olan tesisin herhangi bir soruna yer vermeden çalışmasını sağlayarak, sürekliliğini sağlamaktır. Bilgi birikimimiz ve sağduyumuz sayesinde PEKCAN olarak, tüm müşterilere su için birinci sınıf mühendislik, teknik danışmanlık ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Şirketimiz bünyesinde özellikle evsel atık suların arıtılması sağlanmaktadır. Kullanıcı sayı ve karakteristikleri, tesis özellikleri ,alıcı ortam kaynakları ve arıtma teknik ve seviyesi dikkate alınarak tasarım yapılmaktadır. Güncel teknoloji ve bugüne kadar gelen tecrübelerimiz harmanlanarak yapılan ekipman seçimlerine göre ekipman ve tesisat montajları yapılmaktadır. Montaj sonrasında tesislerimiz devreye alınarak müşterimiz adına tesisi çalıştıracak personele tesisi ve işletme ile ilgili gerekli eğitimler verilerek kurulan tesisin sorunsuz şekilde çalışabilmesi ve devamlılığın sağlanması önceliğimizdir. Belirlenen aralıklarda düzenli olarak tesislerimiz kontrol edilerek ve işletme personeli ile iletişim sürekliliği sayesinde tesislerimizin işletilmesi konusunda danışmanlık, servis ve işletme desteği verilmektedir.