Doğal Havuz

Pekcan Havuz’un son dönemde geliştirdiği sistemlerin bir diğeri de doğal (biyolojik ) havuz ve göletlerdir. Doğal havuz ve göletler hiçbir kimyasal maddeye ve klorlamaya ihtiyaç duymadan filtrasyon ve dezenfeksiyon sisteminin çalıştığı havuzlardır. Naturel havuz ve göletlerde bitkilerin doğal filtreleme özelliğinden yararlanılmaktadır. Bu sayede suyun bünyesinde bulunan zararlı bakteriler ve organik kirlilikler ortamdan uzaklaştırılır. Berrak ve doğal bir yüzme deneyimi tadarsınız.

Suyun bu kadar değerli olduğu günümüzde , suyun ne pahasına olursa olsun korunması gerekmektedir. Bu da doğal havuzları değerli kılan yegane sebeptir.  Doğal havuzların en önemli özelliği klorsuz, tasarruflu, çevreci ve yararlı olmasıdır. Bu havuzların birçok  avantajının olduğu gibi insan sağlığına ve çevreye karşı duyarlı ve saygılıdır.