Sıkça Sorulan Sorular

Yüksek pH Değeri : pH düşürücü kullanılarak havuz suyunun pH değeri 7,0 - 7,4 aralığına düşürülür.

Düşük Klor Miktarı: Havuz suyuna 1,0 - 3,0 ppm değer aralığına gelecek şekilde klor tatbik edilir. (Kapalı ve ozonlu olan havuzlar için 0,5 pppm klor değeri uygundur.)

Yosun Oluşumu: Havuz suyuna ait klor -pH değerleri ölçülüp şoklama yapılmalıdır.

Yetersiz Sirkülasyon / Filtrasyon : Filtre kumu seviyesi ve taşlama durumu kontrol edilir. Kum seviyesi ve taşlaması normal durumda ise ters yıkama işlemi yapılır.

Yüksek Toplam Alkalinite Değeri : pH düşürücü ile şoklama yapılır ve toplam alakalinite düşürülür.

Yüksek Stabilizatör : Granül klor kullanımı bir sürelğine durdurulup yerine sıvı kor kullanılmalıdır. Taze su ile ilave yapılabilir.

Havuz Suyunda Organik Kirletici Miktarının Fazlalığı : Havuz suyuna çöktürücü tatbik edilir. Çöktürücünün havuz suyuna karışması için en az 4 saat filtrasyon sistemi çalıştırılıp kapatılır. Çökelmeninin gerçekleşmesinden sonra süpürge işlemi yapılır.

Bağlı Klor Yüksekliği : Klor şoklaması yapılır.

Yüksek Su Sertliği : Havuz suyuna iyon tutucu tatbik edilir, istenildği takdirde havuz suyu bir miktar boşaltılıp düşük sertlikteki su ile tamamlanır.

Su Kaynağında Bulunan Veya Havuz Aksamından Kaynaklanan Ağır Metal İyonları

  • pH değeri 7,0 - 7,4 arasına getirilip klor şoklaması yapılır.Çöktürücü tatbik edilip havuz 24 saat boyunca çalıştırılır.
  • Havuza %25 oranında taze su konulup klorlama yapılır, pH değeri kontrol altında tutulup dip temizliği yapılır.
  • Filtrasyon sisteminin havuz suyunu berraklaştırması beklenir.
  • Filtre sıkça ters yıkama yaptırılarak temizlenir.

Serbest Klor Azlığı : Klor şoklaması yapılıp bir süre beklendikten sonra fırçalama - süpürge işlemleri yapılır.

İşletim Sistemindeki Aksaklıklar

  • Havuz suyuna yosun önleyici tatbik edilir.
  • Havuz suyu pH değeri 7,0 - 7,4 arasında olmalıdır.
  • Filtrasyon sisteminin çalışmasında ve havuz kimyasallarının kullanımında aksama yok ise filtre içinde bulunan kuvars kumu miktarı ve durumu kontrol edilmelidir.
  • Havuz suyuna tatbik edilen kimyasalların aksatılmaması gereklidir.

Yosun Önleyici - Giderici Ürün Kullanımı: Yosun önleyici dezenfektanların kullanım oranlarıa dikkat edilmeli, gerekli görüldüğünde yosun önleyicinin yerine bir süreliğine berraklaştıcı havuz kimyasalları kullanılmalıdır.

Suda Çözünen Organik Kir Miktarındaki Artış

  • Havuza girmeden önce duş alınması sağlanmalıdır.
  • Kir miktarının düşüşünü hızlandırmak için havuza taze su eklenebilir.

Çok Yüksek Klor Konsantrasyonu : Havuz suyundaki klor miktarı ölçülmeli, klor miktarı 1,0 - 3,0 ppm değerlerinde olacak şekilde havuza taze su eklenmelidir.

Filtre Kumunun Süzme Özelliğini Yitirmesi : Filtre kuvars kumu kontrol edilmeli, gerekiyorsa değiştirilmelidir.

Kireç Oluşumu: Havuz suyunun kimyasal dengesi sağlanıp iyon tutucu - kireç önleyici kullanılmalıdır.

GÜNEŞ YAĞLARI: Filtreye ters yıkama işlemi yapılmalıdır.(Gerekli görüldüğü durumda, güvenlik önlemleri alınarak filtre kapağı açık iken ters yıkama yapılmalıdır.)

 

Düşük / Yüksek pH Değeri : pH düşürücü ve pH yükselticiler ile 7,2 - 7,4 pH değeri elde edilmelidir.Çok düşük olan pH seviyelerinde havuza taze su eklenebilir.

ÇOK YÜKSEK KLOR KONSANTRASYONU: Klor seviyesinin düşmesi için taze su ilavesi yapılır.

KLORAMİN OLUŞUMU: Klor şoklaması yapılır.

KLORAMİN OLUŞUMU : Klor şoklaması yapılır.

STABİLİZATÖRLÜ DİCHLOR / TRİCHLOR KULLANIMI (KLOR KİTLEMESİ): Granül klor kullanımı bir süreliğine durdurulup yerine sıvı klor kullanılmalıdır.Taze su ilavesi yapılabilir.

DÜŞÜK pH DEĞERİ : pH yükseltici kullanılır. Havuza taze su eklenebilir.