Açık Havuz

Açık Havuzların derinlikleri müşteri tercihlerine göre değişmekle beraber yaygın olarak 150 cm olarak kullanılmaktadırlar. Kullanım amacına göre deniz suyu, termal su ya da şehir şebeke suyu kullanılabilmektedir. Havuz filtrasyonu ve havuz dezenfeksiyonu havuz uygulamalarının en önemli aşamaları olup havuz kullanıcılarına değer katan iki temel parametredir.

Havuzlar, kullanıcı tercihlerine, çevresel koşullara ve arazi şartlarına uygun olarak tasarlanmaktadır. Firmamızın havuz tasarımları mimari projesi ile uyumlu olarak üstten taşmalı, gizli savaklı, skimmerli havuzlar şeklinde projelendirilmektedir. Tüm yüzme havuzları Türk Standartları Enstitüsü’nün “11899 sayılı Yüzme Havuzu Suyunun Hazırlanması, Teknik Yapım, Kontrol, Bakım ve İşletmesi için Genel Kurallar Standardı”nda gerçekleştirilmektedir.