Çocuk ve Animasyon Havuzu

Özellikle çocuklar olmak üzere milyonlarca insanın istifade ettiği havuzlar insan sağlığı açısından önemli bir yer işgal etmekte olup, yüzme havuzlarının güvenliği ve hijyenle ilgili sorunları çözülmedikçe sağlık sorunları ve kazalar kaçınılmaz olmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı’nın 06.03.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkındaki Yönetmelik gereğince çocuk yüzme havuzlarının derinliği 50 cm den fazla olamamaktadır. Aynı yönetmelik gereğince çocuk havuzları müstakil su hazırlık tesisine sahip olmalı, ayda bir defa boşaltılarak temizlenmeli ve dezenfekte edildikten sonra temiz su ile doldurularak yeniden işletmeye alınmalıdır. Çocuk yüzme havuzların büyüklere ait yüzme havuzlarından ayrı olmalıdır.
 
Pekcan proje ekipleri ve mühendisleri insan sağlığını ilgilendiren konulara büyük hassasiyet ile yaklaşmakta, sektörde ve dünyadaki güncel gelişmeleri takip etmekte ve projelerinde uygulamaktadır. Asıl olan insan sağlığıdır.